สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)

อยู่บนทางหลวงหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36-37 อากาศ ของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี งามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง โทร. 02-5797586, 02-5795344 (ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำกรุงเทพฯ)

การเดินทาง หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถ นั่งรถประจำทางสีฟ้าสายเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า มาลงที่หน้าสถานีฯ

02-5797586, 02-5795344
Share :