หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 เคยใช้เป็นหอคำศาลาว่าการรัฐบาลมลฑลพายัพ และศาลาว่าการจังหวัดเชียงใหม่ หอศิลป์แห่งนี้เคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2542 ประเภทที่ทำการสาธารณะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ภายในหอศิลป์ได้จัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นที่สถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนิทรรศการหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึกห้องนิทรรศการล้านนา ห้องสารสนเทศ ห้องภัณฑารักษ์ เปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

053-217793, 053-219833
Share :