อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อ. แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ อ. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมียอดเขาสูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย อากาศหนาวเย็น ลมแรง มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียง เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอื้องเงิน น้ำตกห้วยน้ำดัง โป่งน้ำร้อนท่าปาย  น้ำตกแม่เย็น

หมู่ที่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ. แม่แตง
053 248 491
Share :