แอ่วเวียงเจียงใหม่ม่วนใจ๋ขนาด

บริการนั่งรถรางฟรี 2 เส้นทาง แบบต๊ะต่อนยอน
ตั้งแต่ 9 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2561
รอบเช้า 09.00 น. -11.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 15.00 น.

****
Share :