ประวัติความเป็นมาขององค์กร


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ททท.เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

 

ททท. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่องเที่ยวในประเทศ ทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อจัดตั้งแผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นับเป็นสำนักงาน ททท. ในส่วนภูมิภาคสำนักงานแรก ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 ปัจจุบันนี้มีสำนักงาน ททท. จำนวนกว่า 35 สำนักงาน ในประเทศกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งยังมีสำนักงานต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานแรกอยู่ที่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2508 และในช่วง 53 ปีที่ผ่านมานี้ ททท. ได้จัดตั้งสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 22 สำนักงานทั่วโลก

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
105/1 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053 248 604-5 โทรสาร: 053 248 606
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/chiangmai, www.tourismchiangmai.org

Share :