สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

วัดบวกครกหลวง

แต่เดิมชื่อว่าวัดม่วงคำ ไม่ทราบประวัติการก่อสร้างที่แน่นอน สันนิษฐานว่าตัววิหารน่าจะสร้างประมาณรัชกาลที่ 5 ฝาผนังภายในวิหารเป็นพุทธประวัติและสะท้อนประเพณีของ...

อ่านต่อ...

ขุนช่างเคี่ยน

แหล่งชมดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทยอันเลื่องชื่อของเชียงใหม่ ใช้เส้นทางขึ้นดอยสุเทพผ่านพระตำหนักภูพิงค์ แยกขวาที่สามแยกไปหมู่บ้านม้งดอยปุย จากนั้นเ...

อ่านต่อ...

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คาดว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436 ปัจจุบันได้ตกเป็นของตระกูลกิติบุตรและทิพย์มณฑล ซึ่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่ง...

อ่านต่อ...

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยปกติแล้วจะเ...

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่าง ๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เ...

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นล่างเป็นที่ตั้ง...

อ่านต่อ...

วัดตำหนัก

วัดตำหนัก (วัดศิริมังคลาจารย์หรือวัดสวนขวัญ) สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2050 ในสมัยพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พระเมืองแก้ว) กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์...

อ่านต่อ...

วัดบุพพาราม

ตั้งอยู่บนถนนท่าแพเยื้องกับวัดแสนฝาง อำเภอเมือง เป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ พระเมืองแก้วโปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2039 ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2362 เจ้าหลวงธ...

อ่านต่อ...

บ้านม้ง (แม้ว)

เลี้ยวซ้ายมือตรง กิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร แต่สภาพทางเป็นลูกรังและสูงชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจ คือ ความเป็นอยู่และขนบธรร...

อ่านต่อ...

วัดป่าเป้า

เป็นวัดไทยใหญ่แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2426 ชาวไทยใหญ่ในสมัยนั้นจะอาศัยอยู่บริเวณย่านช้างเผือก ข่วงสิงห์ ช้างม่อย ฟ้าฮ่าม และ...

อ่านต่อ...

วัดพระธาตุดอยคำ

ตามประวัติ เมื่อ พ.ศ. 2509 วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) พระธาตุดอ...

อ่านต่อ...

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เดินทางตาม ถ. ห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประม...

อ่านต่อ...

วัดอุปคุต

ตั้งอยู่ถนนท่าแพ ด้านสะพานนวรัฐ ลงจากสะพานผ่านสี่แยกมาประมาณ 10 เมตร จะพบวัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ สิ่งที่น่าสนใจคือ ประเพณีใส่บาตรพระอุปคุต ชาวเหนือเชื่อว่าหากเ...

อ่านต่อ...

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

อยู่ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนามานับแต่อดีต พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์...

อ่านต่อ...

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวปี พ.ศ. 1839 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษา ต่อมา พญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสส...

อ่านต่อ...