ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการชมทิวทัศน์ธรรมชาติจากเรือนยอดไม้สูงด้วยการโหนสลิงท่ามกลางผืนป่าใหญ่

อ.แม่ออน
053 010 660-3 ,089-9705511
http://www.treetopasia.com/
Share :