พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ เดิมเป็นอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติ การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าติโลกราช รูปปั้นเกจิอาจารย์ เช่น ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เรื่องราวความเจริญรุ่งเรือง ด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานฝีมือช่างล้านนา และแบบบริการเครื่องบรรยายประกอบการ นำชมด้วยภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท คนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 90 บาท เด็ก 40 บาท

0 5321 7793
Share :