วัดเจ้าพรหมมหาราช

หรือ วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว ชาวอำเภอไชยปราการ ร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ประดับด้วยแก้วนพเก้า 80 เม็ด เท่ากับพระชนมายุ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานในมณฑลวิหาร

http://www.tourismchiangmai.org/en/province-1/Attractions/
Share :