วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (พระธาตุประจำปีชวด)

เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ “การแห่ไม้ค้ำโพธิ์” ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวันที่ 15เมษายนของทุกปี

กิโลเมตรที่ 58 A.Chomthong Chiang Mai
053 341 093
Share :

สถานที่ตั้ง