ติดต่อเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
105/1 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053 248 604-5
โทรสาร : 053 248 606

 


อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/chiangmai, www.tourismchiangmai.org
Facebook : www.facebook.com/tatchiangmai

  • 105/1 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  • โทรศัพท์: 0 5324 8604 - 5 โทรสาร: 0 5324 8606
  • อีเมล์: [email protected]
  • เว็บไซต์: http://www.tourismchiangmai.org