ตารางกิจกรรมประจำปี จ.ลำพูน

  • ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน
  • งานเจ้าแม่จามเทวี และงานฤดูหนาวกาชาด จังหวัดลำพูน
  • อะเมซซิ่งกะเหรี่ยง

ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดงาน ทั้งหมด จากปุ่ม ดาวน์โหลด pdf file ที่อยู่ด้านขวามือ


5 ก.พ. 2559 - 31 ธ.ค. 2559