ประวัติลำพูน

Queen Chamadhewi

ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า“จามเทวี”มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้น(ฟั่น)น้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

ลำพูน เป็นเมืองที่เลื่องชื่อว่ามีสาวสวยอัธยาศัยดี อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งอดีตกาล และดึงดูดผู้คนให้ไปสัมผัสความงดงามตามแบบฉบับของตัวเอง

ปัจจุบันนี้ ลำพูนยังคงมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งเมืองเล็กๆทว่าเก่าแก่ ที่ซึ่งผู้คนใช้ชีวิตอย่างไม่รีบร้อน และยังมีซากปรักหักพังของป้อมปราการเมืองที่ย้ำเตือนให้ผู้มาเยือนเห็นถึงประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกวง มีวัดและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งจังหวัด ทั้งสถานที่โบราณ ป่าไม้ ภูเขา และทะเลสาบ ลำพูนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 670 กิโลเมตร และห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 26 กิโลเมตร